Tag : Mtrack Nedir

Home » Posts tagged Mtrack Nedir"

Çalışan Qmail servisine ait loglar genel anlamda /var/log/qmail dizini altında bulunmaktadır ve servislerinin (send, smtp, pop3d v.b.) logları buraya yazdırılmaktadır. Burada gelen giden maillere ait logları okumak ve bunlar üzerinde kararlar vermek, işlem yapmak oldukça kritik öneme sahip bir durum. Fakat ilk bakışta buradaki loglar biraz anlamsız gelebilir. (Zira qmail’i ilk kurduğumda ve kullanmaya başladığımda ..

Read more