Tag : Qmail üzerinde Smtproute Authentication Patch

Home » Posts tagged Qmail üzerinde Smtproute Authentication Patch"

Qmail serverda gönderilen bütün mailleri başka bir smtp sunucu üzerinden iletilmesini istediğimiz zaman yönlendirilecek mail server üzerinde relay access vermek gerekiyor. Bunun içinde qmail sunucusu üzerinde smtproutes dosyamıza yönlendirilecek sunucunun ip adresi girilerek tanımını yapabiliyoruz. Qmail Relay İzni-Tanımı için,(genelde dizin yeri buradadır)

Aşağıdaki satırları eklememiz yeterlidir. Bu satırlardaki ip adresleri örnektir, kendinize göre değiştirmeniz ..

Read more